Strona Urzędu została przeniesiona na adres: http://www.us.myslenice.pl/